surprise w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła surprise w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.surprise [syʀpʀiz] RZECZOW. ż

2. surprise (étonnement):

surprise-partie <pl surprises-parties> [syʀpʀizpaʀti] RZECZOW. ż dated

pochette-surprise <pl pochettes-surprises> [pɔʃɛtsyʀpʀiz] RZECZOW. ż

II.surprendre [syʀpʀɑ̃dʀ] CZASOW. nieprzech. (étonner)

Tłumaczenia dla hasła surprise w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

surprise w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła surprise w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

surprise [syʀpʀiz] RZECZOW. ż (étonnement, chose inattendue)

surpris(e) [syʀpʀi, iz] CZASOW.

surpris part passé de surprendre

Zobacz też surprendre

pochette-surprise <pochettes-surprises> [pɔʃɛtsyʀpʀiz] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła surprise w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

surprise Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文