système w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła système w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

le système D inf
I wangled a ticket inf

bloc-système <pl blocs-systèmes> [blɔksistɛm] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła système w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

système w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła système w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła système w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

système Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

système z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła système w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文