t'attrape… w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła t'attrape… w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

attrape-mouches, attrape-mouche <pl attrape-mouches> [atʀapmuʃ] RZECZOW. m

I.attrape-clics [atʀapklik] RZECZOW. m (sur Internet)

II.attrape-clics [atʀapklik] PRZYMIOT. inv (sur Internet)

attrape-couillon <pl attrape-couillons> [atʀapkujɔ̃] RZECZOW. m slang

attrape-nigaud <pl attrape-nigauds> [atʀapniɡo] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła t'attrape… w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

t'attrape… w słowniku PONS

t'attrape… Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文