t'inquiète w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła t'inquiète w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. inquiéter (s'alarmer):

I.inqu|iet (inquiète) [ɛ̃kjɛ, ɛt] PRZYMIOT.

II.inqu|iet (inquiète) [ɛ̃kjɛ, ɛt] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła t'inquiète w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
inquiet/-iète
+ subj it worries me that

t'inquiète w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła t'inquiète w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.inquiet (-ète) [ɛ̃kjɛ, -ɛt] PRZYMIOT.

II.inquiet (-ète) [ɛ̃kjɛ, -ɛt] RZECZOW. m, f

Tłumaczenia dla hasła t'inquiète w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
inquiet(-ète)
inquiet(-ète)
inquiet(-ète)
inquiet(-ète)
inquiet(-ète)

t'inquiète Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文