télé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła télé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.télé [tele] inf PRZYMIOT. inv

II.télé [tele] inf RZECZOW. ż

télé-crochet <pl télé-crochets> [telekʀɔʃɛ] RZECZOW. m

télé-enquê|teur (télé-enquêtrice) [teleɑ̃kɛtœʀ, tʀis] RZECZOW. m (ż)

télé-enseignement <pl télé-enseignements> [teleɑ̃sɛɲəmɑ̃] RZECZOW. m

télé-achat, téléachat [teleaʃa] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła télé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

télé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła télé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też télévision

télévision [televizjɔ̃] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
licence [or license Am ] fee

Tłumaczenia dla hasła télé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

télé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文