tables w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tables w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. table (lieu du repas):

à table
to book a table (for five) Brit
à table!

8. table (facette supérieure d'une pierre):

table de jeu JEUX
table ronde lit, fig

dessous-de-table <pl dessous-de-table> [d(ə)sudtabl] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tables w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tables w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tables w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dessous-de-table [d(ə)sud(ə)tabl] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła tables w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tables Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文