taille w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła taille w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. taille:

3. taille (dimension de vêtement):

Zobacz też tailler

1. tailler (couper):

2. tailler (découper):

taille-crayons, taille-crayon <taille-crayons> [tajkʀɛjɔ̃] RZECZOW. m

1. tailler (couper):

2. tailler (découper):

taille-bordure <pl taille-bordures> [tajbɔʀdyʀ] RZECZOW. m

taille-douce <pl tailles-douces> [tajdus] RZECZOW. ż

taille-haie <pl taille-haies> [tajˈɛ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła taille w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

taille w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła taille w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

taille-crayon <taille-crayon(s)> [tɑjkʀɛjɔ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła taille w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

taille Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文