tant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. tant:

2. tant (dans une comparaison):

III.tant [tɑ̃] (dans des locutions)

Tłumaczenia dla hasła tant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.tant [tɑ̃] RZECZOW. m (date)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文