tendance w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tendance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.tendance [tɑ̃dɑ̃s] PRZYMIOT. inv inf

II.tendance [tɑ̃dɑ̃s] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła tendance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
tendance ż (to, towards à, to do à faire)

tendance w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tendance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła tendance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tendance Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文