tendre w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tendre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

4. tendre (affectueux):

II.tendre [tɑ̃dʀ] RZECZOW. mf

1. tendre (étirer):

tendre la main à qn fig

IV.tendre à CZASOW. przech. obj.indir.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tendre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tendre w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tendre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.tendre1 [tɑ̃dʀ] CZASOW. zwrotny (se raidir)

II.tendre2 [tɑ̃dʀ] RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła tendre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tendre Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文