terminale w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła terminale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.termin|al (terminale) <mpl terminaux> [tɛʀminal, o] PRZYMIOT.

IV.termin|al (terminale) <mpl terminaux> [tɛʀminal, o]

Tłumaczenia dla hasła terminale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
terminale ż
terminale ż
terminal AVIAT

terminale w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła terminale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła terminale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
terminale ż

terminale Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文