terrains w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła terrains w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

9. terrain MILIT:

Zwroty:

tout-terrain <pl tout-terrain ou tous-terrains> [tutɛʀɛ̃] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
terrain(s) à lotir
terrain(s) à lotir

Tłumaczenia dla hasła terrains w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

terrains w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła terrains w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.tout-terrain <tout-terrains> [tuteʀɛ̃] PRZYMIOT.

II.tout-terrain <tout-terrains> [tuteʀɛ̃] RZECZOW. m (véhicule)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła terrains w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

terrains Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文