thermostat w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

thermostat w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła thermostat w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła thermostat w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

thermostat z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文