tiens-toi w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tiens-toi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.misbehave [Brit mɪsbɪˈheɪv, Am ˌmɪsbəˈheɪv] CZASOW. nieprzech.

I.fidget [Brit ˈfɪdʒɪt, Am ˈfɪdʒɪt] RZECZOW.

I.stick to CZASOW. [Brit stɪk -, Am stɪk -] (stick to [sth/sb])

properly [Brit ˈprɒp(ə)li, Am ˈprɑpərli] PRZYSŁ.

1. wait (remain patiently):

tu vas voir! inf
wait for it! MILIT

Tłumaczenia dla hasła tiens-toi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. tranquille (sans agitation):

calm, tranquil liter

1. tenir (serrer):

5. tenir (posséder):

7. tenir (garder):

tenir un article dated
tenir les cours dated FIN

II.tenir à CZASOW. przech. obj.indir.

2. tenir (vouloir):

III.tenir de CZASOW. przech. obj.indir.

2. tenir (résister):

tenir (bon) MILIT

5. tenir (être contenu):

Zobacz też deux

1. deux (précisément):

à nous deux (je suis à vous)
à nous deux un ennemi)

III.deux <pl deux> [dø] RZECZOW. m

in two ticks Brit inf

tiens-toi w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tiens-toi w angielski»francuski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文