tient w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tient w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. tenir (serrer):

5. tenir (posséder):

7. tenir (garder):

tenir un article dated
tenir les cours dated FIN

II.tenir à CZASOW. przech. obj.indir.

2. tenir (vouloir):

III.tenir de CZASOW. przech. obj.indir.

2. tenir (résister):

tenir (bon) MILIT

5. tenir (être contenu):

Zobacz też deux

1. deux (précisément):

à nous deux (je suis à vous)
à nous deux un ennemi)

III.deux <pl deux> [dø] RZECZOW. m

in two ticks Brit inf
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tient w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

tient w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tient w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tiens indic prés de tenir

Zobacz też tenir

IV.tenir [t(ə)niʀ] CZASOW. nieprzech. impers (dépendre de)

IV.tenir [t(ə)niʀ] CZASOW. nieprzech. impers (dépendre de)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tient w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tient Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

valedictorian UNIV Am form
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文