tiercé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tiercé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tiercé [tjɛʀse] RZECZOW. m HIPPISME

Zobacz też tiers

I.tiers (tierce) [tjɛʀ, tjɛʀs] PRZYMIOT.

IV.tiers (tierce) [tjɛʀ, tjɛʀs]

I.tiers (tierce) [tjɛʀ, tjɛʀs] PRZYMIOT.

IV.tiers (tierce) [tjɛʀ, tjɛʀs]

tiers-monde [tjɛʀmɔ̃d] RZECZOW. m POL

I.tiers-mondiste [tjɛʀmɔ̃dist] PRZYMIOT.

II.tiers-mondiste [tjɛʀmɔ̃dist] RZECZOW. mf

tiers-mondisme [tjɛʀmɔ̃dism] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła tiercé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tiercé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tiercé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tiers (tierce) [tjɛʀ, tjɛʀs] PRZYMIOT.

tiers-mondisme [tjɛʀmɔ̃dism] RZECZOW. m

tiers-monde [tjɛʀmɔ̃d] RZECZOW. m sans pl

I.tiers-mondiste <tiers-mondistes> [tjɛʀmɔ̃dist] PRZYMIOT.

II.tiers-mondiste <tiers-mondistes> [tjɛʀmɔ̃dist] RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła tiercé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tiercé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文