timbre w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła timbre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

timbre-quittance <pl timbres-quittances> [tɛ̃bʀ(ə)kitɑ̃s] RZECZOW. m

timbre-poste <pl timbres-poste> [tɛ̃bʀ(ə)pɔst] RZECZOW. m

timbre-cotisation <pl timbres-cotisations> [tɛ̃bʀ(ə)kɔtizasjɔ̃] RZECZOW. m

timbre-escompte <pl timbres-escompte> [tɛ̃bʀɛskɔ̃t] RZECZOW. m

timbre-amende <pl timbres-amendes> [tɛ̃bʀamɑ̃d] RZECZOW. m

timbrer [tɛ̃bʀe] CZASOW. przech. (tous contextes)

Tłumaczenia dla hasła timbre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

timbre w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła timbre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

timbre2 [tɛ̃bʀ] RZECZOW. m (qualité du son)

timbré1(e) [tɛ̃bʀe] PRZYMIOT.

timbré2(e) [tɛ̃bʀe] PRZYMIOT. inf (un peu fou)

timbre-poste <timbres-poste> [tɛ̃bʀəpɔst] RZECZOW. m

timbre-amende <timbres-amendes> [tɛ̃bʀamɑ̃d] RZECZOW. m:

Tłumaczenia dla hasła timbre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

timbre Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文