tireur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tireur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.tir|eur (tireuse) [tiʀœʀ, øz] RZECZOW. m (ż)

III.tir|eur (tireuse) [tiʀœʀ, øz]

franc-tireur <pl francs-tireurs> [fʀɑ̃tiʀœʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tireur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tireur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tireur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tireur (-euse) [tiʀœʀ, -øz] RZECZOW. m, f

franc-tireur <francs-tireurs> [fʀɑ̃tiʀœʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tireur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tireur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文