toi w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła toi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

4. toi (après une préposition):

chez-toi <pl chez-toi> [ʃetwa] RZECZOW. m inf

toi-même [twamɛm] ZAIMEK OSOBOWY

marie-couche-toi-là <pl marie-couche-toi-là> [maʀikuʃtwala] RZECZOW. ż slang, péj

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
magne-toi le train inf ou cul vulg sl
shift your arse Brit vulg sl
magne-toi le train inf ou cul vulg sl
shift your ass Am slang
magne-toi le train inf ou cul vulg sl
get your ass in gear Am slang

Tłumaczenia dla hasła toi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

toi w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła toi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też moi

II.moi [mwa] RZECZOW. m PHILOS, PSYCH

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
gare à toi!

Tłumaczenia dla hasła toi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

toi Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文