toit w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła toit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

avant-toit <pl avant-toits> [avɑ̃twa] RZECZOW. m

toit-terrasse <pl toits-terrasses> [twatɛʀas] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła toit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

toit w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła toit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła toit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

toit Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文