tombée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tombée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.tomber [tɔ̃be] RZECZOW. m (de vêtement, tissu)

III.tomber [tɔ̃be] CZASOW. nieprzech. + v être

1. tomber (faire une chute):

tomber sur le derrière inf ou cul slang

2. tomber (venir d'en haut):

3. tomber (faiblir, baisser):

to fall (de by, à to)

10. tomber (rencontrer):

11. tomber (survenir):

Zobacz też sur-le-champ, sourd, sens, chaussette, Charybde, champ, bras

sur-le-champ [syʀləʃɑ̃] PRZYSŁ.

I.sourd (sourde) [suʀ, suʀd] PRZYMIOT.

II.sourd (sourde) [suʀ, suʀd] RZECZOW. m (ż)

IV.sourd (sourde) [suʀ, suʀd]

I.sens <pl sens> [sɑ̃s] RZECZOW. m

1. sens (direction):

sens lit, fig
sens lit, fig

2. sens:

4. sens (intuition):

3. champ (domaine):

II.à tout bout de champ PRZYSŁ.

champ de bataille MILIT fig

bras <pl bras> [bʀa] RZECZOW. m

1. bras ANAT:

5. bras ZOOL:

bras droit fig
bras de levier PHYS
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tombée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tombée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tombée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła tombée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tombée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文