total w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła total w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.tot|al (totale) <mpl totaux> [tɔtal, o] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
U-turn Brit

Tłumaczenia dla hasła total w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

total w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła total w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła total w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

total Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

total z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文