tournée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tournée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też tourné, tourner

I.tourné (tournée) [tuʀne] CZASOW. pp

tourné → tourner

II.tourné (tournée) [tuʀne] PRZYMIOT.

1. tourner (pivoter):

I.tourné (tournée) [tuʀne] CZASOW. pp

tourné → tourner

II.tourné (tournée) [tuʀne] PRZYMIOT.

Zobacz też tourner, esprit

1. tourner (pivoter):

2. esprit (cerveau):

esprit de sel dated
esprit de vin dated
spirit of wine dated

1. tourner (pivoter):

Zobacz też Vent, tête, pouce, pot, œil, heure, chance, cage, bouche

1. tête (gén):

3. tête (visage):

4. tête (esprit):

ça (ne) va pas, la tête? inf