traîtres w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła traîtres w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.traîtr|e (traîtresse), traitre (traitresse) [tʀɛtʀ, tʀɛtʀɛs] PRZYMIOT.

II.traîtr|e (traîtresse), traitre (traitresse) [tʀɛtʀ, tʀɛtʀɛs] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła traîtres w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

traîtres w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła traîtres w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.traître (-esse) [tʀɛtʀ, -ɛs] PRZYMIOT.

II.traître (-esse) [tʀɛtʀ, -ɛs] RZECZOW. m, f

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła traîtres w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

traîtres Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文