traitement w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła traitement w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

traitement [tʀɛtmɑ̃] RZECZOW. m

Zobacz też mauvais

I.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz] PRZYMIOT.

8. mauvais (méchant):

II.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz] RZECZOW. m (ż) inf

III.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz] PRZYSŁ.

V.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz]

VI.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz]

Tłumaczenia dla hasła traitement w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

traitement w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła traitement w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

traitement [tʀɛtmɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła traitement w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

traitement Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

traitement Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文