tranche w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tranche w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.tranché (tranchée) [tʀɑ̃ʃe] CZASOW. pp

tranché → trancher

II.tranché (tranchée) [tʀɑ̃ʃe] PRZYMIOT.

III.tranché (tranchée) [tʀɑ̃ʃe] PRZYMIOT.

VI.tranché (tranchée) [tʀɑ̃ʃe]

Zobacz też trancher

Tłumaczenia dla hasła tranche w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tranche w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tranche w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tranché(e) [tʀɑ̃ʃe] PRZYMIOT.

II.trancher [tʀɑ̃ʃe] CZASOW. nieprzech. (décider)

Tłumaczenia dla hasła tranche w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tranche Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文