tranquille w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tranquille w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. tranquille (sans agitation):

calm, tranquil liter

Tłumaczenia dla hasła tranquille w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

tranquille w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tranquille w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.tranquille [tʀɑ̃kil] PRZYMIOT.

II.tranquille [tʀɑ̃kil] PRZYSŁ. inf

Tłumaczenia dla hasła tranquille w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tranquille Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文