trappe w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła trappe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chausse-trape <pl chausse-trapes>, chausse-trappe <pl chausse-trappes>, chaussetrappe <pl chaussetrappes> [ʃostʀap] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła trappe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

trappe w słowniku PONS

trappe Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文