travailleur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła travailleur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.travaill|eur (travailleuse) [tʀavajœʀ, øz] PRZYMIOT.

II.travaill|eur (travailleuse) [tʀavajœʀ, øz] RZECZOW. m (ż)

IV.travaill|eur (travailleuse) [tʀavajœʀ, øz]

Tłumaczenia dla hasła travailleur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

travailleur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła travailleur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła travailleur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

travailleur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

travailleur(-euse) m (ż) posté(e)
travailleur(-euse) m (ż) à domicile
travailleur(-euse) m (ż) à domicile
travailleur(-euse) m (ż) temporaire
travailleur(-euse) m (ż) humanitaire
travailleur(-euse) m (ż) immigré(e)

travailleur Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文