travers w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła travers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.travers <pl travers> [tʀavɛʀ] RZECZOW. m

travers phrase (en position transversale):

Zobacz też long

I.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] PRZYMIOT.

1. long (dans l'espace):

2. long (dans le temps):

II.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] PRZYSŁ.

1. long (longueur):

VI.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ]

Tłumaczenia dla hasła travers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

travers w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła travers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

Tłumaczenia dla hasła travers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

travers Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文