trente w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła trente w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.trente [tʀɑ̃t] PRZYMIOT. inv

I.trente-trois [tʀɑ̃ttʀwa] PRZYMIOT. inv

II.trente-trois [tʀɑ̃ttʀwa] ZAIMEK

trente-six [tʀɑ̃tsis] PRZYMIOT. inv ZAIMEK

I.trente et un, trente-et-un [tʀɑ̃teœ̃] PRZYMIOT. inv ZAIMEK

II.trente et un, trente-et-un [tʀɑ̃teœ̃] RZECZOW. m JEUX

III.trente et un, trente-et-un [tʀɑ̃teœ̃]

Tłumaczenia dla hasła trente w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
trente m inv
trente m inv

trente w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła trente w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też cinq, cinquante

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

I.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] PRZYMIOT.

II.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] RZECZOW. m inv

Zobacz też cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła trente w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

trente Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文