trente-six w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła trente-six w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

trente-six [tʀɑ̃tsis] PRZYMIOT. inv ZAIMEK

I.fois <pl fois> [fwa] RZECZOW. ż

1. fois (avec numéral):

2. fois (avec ordinal):

Tłumaczenia dla hasła trente-six w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.umpteen [Brit ʌm(p)ˈtiːn, ˈʌm(p)tiːn, Am ˌəm(p)ˈtin] inf PRZYMIOT.

II.umpteen [Brit ʌm(p)ˈtiːn, ˈʌm(p)tiːn, Am ˌəm(p)ˈtin] inf ZAIMEK

IV.star <part prés starring; prét, part passé starred> [Brit stɑː, Am stɑr] CZASOW. przech.

V.star <part prés starring; prét, part passé starred> [Brit stɑː, Am stɑr] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też ill-starred, all-star

trente-six w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła trente-six w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

chandelle [ʃɑ̃dɛl] RZECZOW. ż

1. fois (fréquence):

une fois Belg (donc)

Zwroty:

des fois inf

Tłumaczenia dla hasła trente-six w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.star <-rr-> [stɑ:ʳ, Am stɑ:r] CZASOW. nieprzech. THEAT, CINE (appear as chief performer)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文