tribunal w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tribunal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tribun|al <pl tribunaux> [tʀibynal, o] RZECZOW. m

Zwroty:

Tłumaczenia dla hasła tribunal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tribunal w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tribunal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tribunal <-aux> [tʀibynal, o] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tribunal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tribunal Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

tribunal Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文