trouble w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła trouble w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

IV.trouble [tʀubl] RZECZOW. mpl

trouble-fête <pl trouble-fête, trouble-fêtes> [tʀubləfɛt] RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła trouble w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

trouble w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła trouble w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

trouble-fête <trouble-fêtes> [tʀubləfɛt] RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła trouble w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

trouble Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文