tué w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tué w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tue-tête <à tue-tête> [atytɛt] PRZYSŁ.

1. tuer (faire mourir):

Zobacz też veau, poule, ours, mère

veau <pl veaux> [vo] RZECZOW. m

ours <pl ours> [uʀs] RZECZOW. m

2. taire:

entre-tuer, entretuer <s'entre-tuer,s'entretuer> [ɑ̃tʀətɥe] CZASOW. zwrotny

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tué w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tué w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tué w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.tue-mouche(s) [tymuʃ] PRZYMIOT. inv

II.tue-mouche(s) [tymuʃ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tué w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tué Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文