type w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła type w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

écart-type <pl écarts-types> [ekaʀtip] RZECZOW. m STAT

sous-type <pl sous-types> [sutip] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła type w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

type w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła type w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła type w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

type Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

type z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła type w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文