uns w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła uns w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też un

I.un (une) <pl des> [œ̃(n), yn] RODZAJ. indéf

1. un (au singulier):

a, an

II.un (une) <pl uns, unes> [œ̃(n), yn] ZAIMEK (gén)

III.un (une) [œ̃(n), yn] PRZYMIOT.

IV.un (une) [œ̃(n), yn] RZECZOW. m (ż)

V.un (une) [œ̃(n), yn] PRZYSŁ. inf

quelques-|uns <quelques-unes> [kɛlkəzœ̃, yn] ZAIMEK indéf pl

I.un (une) <pl des> [œ̃(n), yn] RODZAJ. indéf

1. un (au singulier):

a, an

II.un (une) <pl uns, unes> [œ̃(n), yn] ZAIMEK (gén)

III.un (une) [œ̃(n), yn] PRZYMIOT.

IV.un (une) [œ̃(n), yn] RZECZOW. m (ż)

V.un (une) [œ̃(n), yn] PRZYSŁ. inf

quatre-cent-vingt-et-un <pl quatre-cent-vingt-et-un> [katsɑ̃vɛ̃teœ̃] RZECZOW. m

I.trente et un, trente-et-un [tʀɑ̃teœ̃] PRZYMIOT. inv ZAIMEK

II.trente et un, trente-et-un [tʀɑ̃teœ̃] RZECZOW. m JEUX

III.trente et un, trente-et-un [tʀɑ̃teœ̃]

II.max <pl max> [maks] slang RZECZOW. m

I.maximum <pl maximums ou maxima> [maksimɔm, maksima] PRZYMIOT.

II.maximum <pl maximums ou maxima> [maksimɔm, maksima] RZECZOW. m

1. maximum (limite supérieure):

Tłumaczenia dla hasła uns w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

uns w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła uns w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

quelques-uns (-unes) [kɛlkəzœ̃, -yn] ZAIMEK indéf

I.un(e) [œ̃, yn] RODZAJ. indéf

Zobacz też cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

Zobacz też cinquante, cinq

I.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] PRZYMIOT.

II.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] RZECZOW. m inv

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

Zobacz też cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

touche-à-tout [tuʃatu] RZECZOW. mf inv inf c'est un touche-à-tout

Tłumaczenia dla hasła uns w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
a few

uns Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

les uns ... et les autres ...
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文