usagée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła usagée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

usagé (usagée) [yzaʒe] PRZYMIOT.

1. usage (fait d'utiliser):

2. usage (possibilité d'utiliser):

à usage externe PHARM
à usage interne PHARM

4. usage (pratique courante):

Tłumaczenia dla hasła usagée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

usagée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła usagée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła usagée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

usagée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文