usine w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła usine w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

factory(-gate) price
c'est l'usine, ici inf! fig
it's a diploma mill Am inf

navire-usine <pl navires-usines> [naviʀyzin] RZECZOW. m

départ-usine [depaʀyzin] PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła usine w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

usine w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła usine w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła usine w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

usine Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

usine ż à gaz
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文