vérité w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vérité w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. vérité (gén):

Zobacz też quatre

quatre <pl quatre> [katʀ] PRZYMIOT. inv ZAIMEK RZECZOW. m

cinéma-vérité <pl cinéma-vérité> [sinemaveʀite] RZECZOW. m

contre-vérité <pl contre-vérités>, contrevérité <pl contrevérités> [kɔ̃tʀəveʀite] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła vérité w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vérité w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vérité w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła vérité w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vérité Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文