vêtement w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vêtement w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. vêtement (pièce d'habillement):

sous-vêtement <pl sous-vêtements> [suvɛtmɑ̃] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła vêtement w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vêtement w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vêtement w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sous-vêtement <sous-vêtements> [suvɛtmɑ̃] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła vêtement w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vêtement Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文