va-et-vient w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła va-et-vient w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

va-et-vient <pl va-et-vient> [vaevjɛ̃] RZECZOW. m

interrupteur [ɛ̃teʀyptœʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła va-et-vient w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.see-saw [Brit ˈsiːsɔː, Am ˈsiˌsɔ] RZECZOW. lit

II.see-saw [Brit ˈsiːsɔː, Am ˈsiˌsɔ] CZASOW. nieprzech. lit

two-way [Brit tuːˈweɪ, Am ˈtu ˈˌweɪ] PRZYMIOT.

I.coming [Brit ˈkʌmɪŋ, Am ˈkəmɪŋ] RZECZOW.

II.coming [Brit ˈkʌmɪŋ, Am ˈkəmɪŋ] PRZYMIOT.

va-et-vient w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła va-et-vient w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła va-et-vient w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też down3, down2, down1

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文