vacances w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vacances w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.vacance [vakɑ̃s] RZECZOW. ż ADMIN

vacance fpl:

holiday Brit

chèque-vacances <pl chèques-vacances> [ʃɛkvakɑ̃s] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła vacances w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
summer holiday SCHOOL, UNIV
vacation (gen) UNIV

vacances w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vacances w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

village-vacances [vilaʒvakɑ̃s] RZECZOW. m

chèque-vacances <chèques-vacances> [ʃɛkvakɑ̃s] RZECZOW. m:

Tłumaczenia dla hasła vacances w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

vacances Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文