valeur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła valeur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. valeur (prix):

2. valeur (qualité):

11. valeur (courage):

valeur dated
valour Brit

Zobacz też taxe

1. taxe:

taxe COM, ECON

2. taxe LAW:

business rates pl Brit
business taxes pl Am

contre-valeur <pl contre-valeurs>, contrevaleur <pl contrevaleurs> [kɔ̃tʀəvalœʀ] RZECZOW. ż FIN

Tłumaczenia dla hasła valeur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

valeur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła valeur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła valeur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

valeur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

valeur Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

valeur z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文