valeurs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła valeurs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. valeur (prix):

2. valeur (qualité):

11. valeur (courage):

valeur dated
valour Brit

Zobacz też taxe

1. taxe:

taxe COM, ECON

2. taxe LAW:

business rates pl Brit
business taxes pl Am

contre-valeur <pl contre-valeurs>, contrevaleur <pl contrevaleurs> [kɔ̃tʀəvalœʀ] RZECZOW. ż FIN

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła valeurs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

valeurs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła valeurs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła valeurs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

valeurs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

valeurs Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

valeurs z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文