vas-y w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vas-y w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.bash <pl bashes> [Brit baʃ, Am bæʃ] inf RZECZOW.

II.stab <part prés stabbing; prét, part passé stabbed> [Brit stab, Am stæb] CZASOW. przech.

II.win <part prés winning, prét, part passé won> [Brit wɪn, Am wɪn] CZASOW. przech.

III.win <part prés winning; prét, part passé won> [Brit wɪn, Am wɪn] CZASOW. nieprzech.

to play to win lit, fig

III.hop <part prés hopping; prét, part passé hopped> [Brit hɒp, Am hɑp] CZASOW. przech.

IV.hop <part prés hopping; prét, part passé hopped> [Brit hɒp, Am hɑp] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła vas-y w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

simplement [sɛ̃pləmɑ̃] PRZYSŁ.

vas-y w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vas-y w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła vas-y w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.rejoindre [ʀ(ə)ʒwɛ̃dʀ] irr CZASOW. zwrotny se rejoindre

I.accélérer [akseleʀe] CZASOW. przech., nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

vas-y Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文