vaut w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vaut w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. valoir (qualitativement):

he is a bad lot inf

7. valoir (avec faire):

Zobacz też deux, avertir

1. deux (précisément):

à nous deux (je suis à vous)
à nous deux un ennemi)

III.deux <pl deux> [dø] RZECZOW. m

in two ticks Brit inf

faire-valoir <pl faire-valoir> [fɛʀvalwaʀ] RZECZOW. m

à-valoir <pl à-valoir> [avalwaʀ] RZECZOW. m FIN

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła vaut w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vaut w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vaut w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

vaut indic prés de valoir

Zobacz też valoir

III.valoir [valwaʀ] irr CZASOW. zwrotny se valoir

III.valoir [valwaʀ] irr CZASOW. zwrotny se valoir

Tłumaczenia dla hasła vaut w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

vaut Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

it's not much cop Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文