vendrait w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vendrait w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. vendre:

vendre COM, ECON, FIN
to sell (à to)

Zobacz też ours, lentille

ours <pl ours> [uʀs] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła vendrait w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vendrait w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vendrait w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła vendrait w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to blow the gaff Brit inf

vendrait Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文