vent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. vent METEO:

le vent tourne lit, fig

2. vent NAUT:

Zobacz też semer, quatre, décorner

quatre <pl quatre> [katʀ] PRZYMIOT. inv ZAIMEK RZECZOW. m

décorner [dekɔʀne] CZASOW. przech.

pare-vent <pl pare-vent, pare-vents> [paʀvɑ̃] RZECZOW. m

brise-vent <pl brise-vent, brise-vents> [bʀizvɑ̃] RZECZOW. m FARM

coupe-vent <pl coupe-vent, coupe-vents> [kupvɑ̃] RZECZOW. m

abat-vent <pl abat-vent, abat-vents> [abavɑ̃] RZECZOW. m

vol-au-vent <pl vol-au-vent> [vɔlovɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła vent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

coupe-vent <coupe-vent(s)> [kupvɑ̃] RZECZOW. m

vol-au-vent [vɔlovɑ̃] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła vent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vent Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文