ventes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ventes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

venté (ventée) [vɑ̃te] PRZYMIOT.

après-vente <pl après-vente, après-ventes> [apʀɛvɑ̃t] PRZYMIOT.

dépôt-vente <pl dépôts-ventes> [depovɑ̃t] RZECZOW. m

location-vente <pl locations-ventes> [lɔkasjɔ̃vɑ̃t] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła ventes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ventes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ventes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

location-vente <locations-ventes> [lɔkasjɔ̃vɑ̃t] RZECZOW. ż

après-vente [apʀɛvɑ̃t] PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła ventes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ventes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

directeur(-trice) m (ż) des ventes
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文